NOTA PRAWNA

1. Autor bloga oraz Wzorów zamieszczonych na stronie blog-prawnika.pl nie ponosi odpowiedzialności za zgodność tekstów zamieszczonych na blogu oraz Wzorów z aktualnym stanem prawny, a także sposobem ich wykorzystania przez Czytelnika, w tym w szczególności za skorzystanie przez niego ze Wzoru bez dostosowania go do jego indywidualnej sprawy. Zaleca się Czytelnikowi przed wykorzystaniem pisma lub zawarciem umowy zasięgnąć porady prawnej u radcy prawnego lub adwokata w jego indywidualnej sprawie.

2. utor bloga oraz Wzorów zamieszczonych na stronie blog-prawnika.pl nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie lub nieosiągnięcie przez Czytelnika zamierzonego celu, w tym wywołanie zamierzonego skutku prawnego, przy wykorzystaniu tekstu zamieszczonego na blogu lub Wzoru. Zaleca się Czytelnikowi przed wykorzystaniem informacji z bloga zasięgnąć porady prawnej u radcy prawnego lub adwokata w jego indywidualnej sprawie. 

Pin It on Pinterest